1 Reply Latest reply on Nov 24, 2018 3:14 PM by Georg K.

    SKY GO PIN und Jugendschutz PIN

    jürgengelinski

      Hallo habe seit vorgestern Sky Abo und benötige Sky go PIN und Jugendschutz PIN.

      Im Vertrag wa nichts gestanden